Ksiegowość dla małych i dużych firm


Sporządzanie sprawozdań finansowych Warszawa

2020-02-20 08:47:04https://br-libro.pl/sporzadzanie-sprawozda...

 

https:Głównym profilem naszej działalności jest szeroko pojęta księgowość. W ramach pomocy dla firm zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji rachunkowej, rachunków zysków i strat, a także zestawień zmian w kapitale lub bilansie. Jesteśmy także odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdań finansowych. Nasze biuro zlokalizowane jest w Warszawie. Dodatkowo zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych, a także ksiąg przychodów i rozchodów. Wyróżnia nas systematyczność, dlatego w dokumentach firmowych zawsze jest porządek.

 
 

© www.polska-plus.pl