Kwalifikacje inżyniera


Uprawnienia budowlane

2019-10-07 16:45:02https://uprawnienia-budowlane.com/

 

https:Czy wiesz, że egzamin, który trzeb zdać, aby uzyskać uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej? Przygotowaliśmy pełen zakres pytań na oba etapy testu 2019 na podstawie pytań opracowanych przez Izbę Inżynierów i Izbę Architektów. Wybierz nasz program online, na komputer lub na Androida i poznaj ich treść, ilość oraz poprawne odpowiedzi. Poświęć kilka minut dziennie i nie daj się zaskoczyć - udziel bezbłędnych odpowiedzi z zakresu teoretycznego i praktycznego i uzyskaj zdolność pełnienia samodzielnych funkcji technicznych!

 
 

© www.polska-plus.pl