Dokumenty przeciwpożarowe


Scenariusz pożarowy

2018-03-05 15:45:15https://www.consultrisk.pl/scenariusz-poza...

 

https:W przypadku jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji, niezwykle ważne jest ustalenie konkretnego planu działania, który usprawni całą akcję ewakuacyjną, Wśród tego typu dokumentów konieczny jest również scenariusz pożarowy. Obejmuje on ogół działań, które powinny zostać podjęte przez poszczególne osoby, aby przeprowadzić szybką akcję ewakuacyjną. Jednocześnie w akcie tym objaśnione jest sposób użycia różnego rodzaju urządzeń, umożliwiających zagaszenie ognia. Zazwyczaj tego typu dokumenty formułuje się na podstawie stworzonych algorytmów oraz matryc.

 
 

© www.polska-plus.pl